Follow on LinkedIn
 
Grayscale on Transparent.png
Professional Sound Mixer

Musikkproduksjon 

tett på artister og teknikere under innspillinger / konserter 

Workers Supervising Construction

Sikkerhet / HMS 

på oppdrag fra arrangør - lage ros-analyser, kart, beredskaps- / evakueringsplaner, kvalitetssikring, hms m.m.

Music Festival

Arrangement 

planlegger og gjennomfører eventer, konserter, festivaler

Grayscale on Transparent.png