Follow on LinkedIn
top of page

Arnstein skriver de fleste innleggene på denne siden. 

Kultur er gjøre ting igjen og igjen


Å bygge en kultur var mantraet på arbeidsplassen min. Vi må bygge en god kultur.

OK - gi meg byggeklossene. Hva er byggeklossene?

Fikk aldri noe godt svar.

Så jeg begynte å lage mine egne byggeklosser.

De gule: "Ta smarte valg" stod det på dem.

De blå: Kom forberedt.

De grønne: Klar melding ut! Si hva du mener.

Trekantede hvite: Hold kolleger til ansvar.

Runde røde: Dialog

Oransje: Spør. Start setningene med "Ville det ikke vært bra hvis....."

Fiolette: Zoom ut. Vær paraplyen. Se det overordnete bildet.

Og jeg startet å bygge. Og forventet at mine kolleger bygde med de samme klossene.

De syntes andre klosser var viktigere enn mine. De ville til og med bygge andre ting enn det jeg ville. Til og med raste de det vi hadde bygget.

Du gjorde det med vilje! Du raste det jeg hadde bygd!

- Som å høre barna mine da de var i barnehagealder. Og det var jeg som sa det. En voksen mann. En leder.

En smart stemme ba meg om å fokusere på hva en god kultur er, istedet for hva og hvordan man bygger.

En god kultur kjennetegnes av at man kommer inn i gode handlingsmønstre. At man tar smarte valg igjen og igjen. At man gjenkjenner handlingsalternativer, og handler rasjonelt utfra dem. At man evner å være fleksibel og dynamisk når situasjonen krever det, uten å krisemaksimere. At man anerkjenner hverandres gode valg. At man aksepterer og tolererer feil. At man forventer i organisasjonen at man vil hverandre og bedriften vel.

Og fra gammelt av betyr vel kultur å dyrke og å la noe vokse. For at det vi dyrker skal få vokse, så må vi passe på at miljøet er egnet for vekst. Og vi trenger et gunstig klima. Vi må la det regne for at noe skal blomstre, men vi trenger også sollys og luft og rom. Og noen sier det vokser bedre med musikk. Både blomster og mennesker tror jeg vokser og blomstrer bedre med musikk.

Jeg har tro på at man skal formidle det man står for på riktig måte. Per idag kommer jeg ikke til å be mineansatte bygge en kultur. Jeg kommer til å forsøke å skape et godt samarbeidsklima, et godt arbeidsmiljø, invitere inn lys med positivitet og humor, invitere inn regn i form av utfordringer og tilbakeslag, sørge for mye luft og stor takhøyde og jeg kommer til å be mine ansatte ta smarte valg.

Jeg bygger ikke med klosser. Jeg tar smarte valg igjen og igjen.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
No tags yet.
bottom of page