Follow on LinkedIn
top of page

Arnstein skriver de fleste innleggene på denne siden. 

Teknikk, Tolkning, Uttrykk og Kommunikasjon


Da jeg skulle skrive en oppgave om det å lese fra bladet (Prima Vista - spill) når man spiller piano, kom jeg over en bok - Musical excellence av Aaron Williamon.

Boken er tung å lese, og fyllt med enormt mye research fra Royal college og Music i London om øvingsteknikk.

Men jeg ble fascinert av noen av tankene hans om hvordan kunstnere ser på seg selv, hvordan man øver, hva man blir nervøs for, hvordan man presterer som kunstnere. Jeg kan trekke paralleller til idretten i forhold til disse tingene, men det sparer jeg til en annen gang.

Williamon er kanskje mest kjent for arbeidet han har gjort sammen med Roger Kneebone hvor disse har forsket på temaer relatert til sceneskrekk og prestasjonsfremming på tvers av fagfelt. Her sammenligner man blant annet prestasjoner kunstnere gjør på en scene med prestasjoner kirurger gjør på en operasjonssal. Det er mange interessante betraktninger rundt hvardan man kan simulere prestasjoner og øve på dem i kontrollerte miljøer, for å kunne utføre og prestere optimalt i pressede situasjoner.

Williamon setter mange ting i system for å kunne forske på det. Blant annet sier han noe om at innenfor kunstformene så kan vi brekke ned det man gjør i 4 kategorier. Og jeg har erfart at dette fungerer bra i forhold til å overføre til ethvert prosjekt man skal arbeide med. Kunstnerisk eller ikke.

La oss starte med nummer 3 av kategoriene. 3U. Uttrykk. Hva man vil. Hva man ønsker å si. Hva man har behov for å uttrykke. Hva vil jeg med dette prosjektet? Tjene penger? Skaffe kunder? Hva vil jeg si til kundene? Kjøper du av meg fordi jeg har noe mye bedre enn konkurrenten min?

Så går jeg til Kategori 2. 2T. Tolkning. Referanser. Research. Hva har andre gjort før meg? Hva kan jeg gjøre bedre? hva likte jeg av det som ble gjort før? Hvor mange har gjort det før? Hvordan har andre lyktes med dette?

Kategori 4. 4K. Kommunikasjon. Presentasjon. Hvordan vil jeg formidle det jeg vil gjøre? Hvem er jeg som formidler? En selger? En venn? En mentor? En arbeidsgiver? Hvem er mottakeren? En kunde? en venn? En kollega? En tilfeldig forbipasserende?

Til sist kategori 1. 1T. Teknikk. Hva evner jeg å lage? Hvilket verktøy bruker jeg? Hvilken teknikk er den beste? Den mest effektive? Hvilken teknikk underbygger best det uttrykket jeg vil formidle?

Får man kontroll på disse parametrene kan man gå dypere inn i materien:

Hvordan utarbeide framdriftsplaner i forhold til TTUK: Idéutvikling, prosjektplanlegging, skisse, grunnplan, preproduksjon, gruppekritikk, midtevaluering, produksjon, ferdigstillelse, montasje, presentasjon, evaluering

Jeg har arbeidet utfra denne modellen i mange prosjekter og har svært gode erfaringer med det, særlig fordi man tar tak i noen forestillinger rundt hva som kan måles og hva som ikke kan. Mange vil si at man ikke kan måle kunstneriske uttrykk. Eller at man ikke kan måle kvalitet i kunst. Mitt syn på dette er at vi skal ta disse debattene, men at vi helt klart kan måle og definere kvalitet i kunstverk eller kunstuttryk. Samtidig vil jeg ikke påstå at kvalitativt gode verk må være kvalitativt gode på alle områder.

Likevel: Er et kunstverk ikke kvalitativt godt teknisk sett og har det ikke et uttrykk som engasjerer eller skaper refleksjon, likner verket på en masse andre verk i for stor grad - altså er uorginalt, og i tillegg er verket presentert på en lite hensiktsmessig måte hvor verket ikke blir lagt merke til - så vil kanskje flere enn meg sette spørsmålstegn i forhold til kvaliteten på verket.

Har man derimot et verk som er teknisk godt utført, har et ekte engasjerende interessant uttrykk, er det originalt og grensesprengende og nytt og er det i tillegg presentert og kommunisert på en smart måte hvor det blir lagt merke til, så blir det vel av mange vurdert til å være et bra verk, og det blir sannsynligvis også verdsatt i en økonomisk kontekst, og det blir attraktivt å eie.

Sånn sett liker jeg modellen til Williamon som jeg fritt kaller TTUK. Jeg bruker den og liker den først og fremst fordi den er enkel og fordi den svarer på mange av spørsmålene jeg selv har stilt meg i forbondelse med hvordan vurdere kvalitet i kunst og musikk.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
No tags yet.
bottom of page